«Μπλόκο» στην αγορά ομολόγων από τον μόνιμο μηχανισμό στήριξης προωθεί η γερμανική Βουλή

Το ψήφισμα θα θέτει τους όρους, με τους οποίους η γερμανική βουλή θα είναι διατεθειμένη να εγκρίνει τις αλλαγές στη Συνθήκη της ΕΕ, ώστε να ιδρυθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας

«Κόκκινες γραμμές» από το Βερολίνο

Η γερμανική κυβέρνηση προωθεί ψήφισμα από τη Βουλή της χώρας (Bundestag), με το οποίο θα αποκλείεται η δυνατότητα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας -που πρόκειται να διαδεχθεί από το 2013 το σημερινό Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας- να αγοράζει κρατικά ομόλογα ή να χορηγεί δάνεια σε χώρες με προβλήματα χρέους για να επαναγοράσουν τα ομόλογά τους από τη δευτερογενή αγορά, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times.